Цени на облачния софтуер за автоматизация на куриерска дейност

Ценообразуването се извършва на месечна база, заплащате само това което използвате

Използваният модел на предлагане е Софтуер като услуга (Software as a Service, SaaS). Вместо да заплащате големи суми за софтуерни лицензи и хардуер, заплащате месечен абонамент съобразен с големината, ресурсите, потребителите и използваните модули.

Свържете се с нас за оферта

 

Предимства на Моделът “софтуер като услуга”

 • Намалени разходи

  • По-ниски първоначални разходи

  • По-ниски цени за внедряване

  • Без такси за техническа поддръжка

  • Без необходимост от резервен хардуер

 • Поддръжка

  • Новите версии са включени във Вашият абонамент

  • Лесно и бързо адаптиране към Вашите конкретни нужди

  • Винаги обновени хардуер и сървърен софтуер

 • Сигурност

  • Географско разпределено съхраняване на данни в големи центрове за данни

  • Мониторинг

  • Криптирани връзки

  • Актуализирани операционни системи и сървърен софтуер

  • Автоматизиран мониторинг на системата

  • Автоматизирани процедури за архивиране на данни

 • Развитие

  • Лесно добавяне на нова функционалност

  • Лесно откриване на нови офиси

  • Информация в реално време за информирано вземане на решения

  • Интуитивно обучение

Във месечната Ви такса е включено

 • Сървъри в облачната платформа на Microsoft

  С възможност за бързо и лесно конфигуриране на ресурсите в съответствие с конкретните Ви нуждите.

 • Мониторинг

  24x7x365 наблюдение от специализирана мониторинг система на Cloud сървърите и услугите работещи върху тях.

 • Актуализиране

  Безплатно актуализиране до най-новата версия на продукта, без необходимост от закупуване на лицензи

 • Ежедневен архив на базата данни

  Създават резервни копия на данните с цел да се съхранят за продължителен период от време;

 • Техническата поддръжка

  Позволява всеки технически проблем (забелязан или рапортуван) да бъде бързо констатиран и отстранен в най-кратки срокове.

 • Администриране на системата

  Поддържа програмният продукт добре работещ